Beleidsplan Stichting Fly Aware

1 Ingangsdatum en geldigheidsduur

Het beleidsplan heeft als ingangsdatum 1 december 2016 en geldt tot 1 december 2019.

2.1 Visie en missie

De visie van Fly Aware is:

Kennis- en informatiecentrum met een bundeling van informatie (en behandelprotocollen) om fit, energiek en vitaal als passagier en/of bemanningslid deel te kunnen nemen aan de luchtvaart.

De missie van Fly Aware is:

Om bemanningsleden (cockpit- en cabinepersoneel) en frequent vliegende reizigers (frequent flyers) te ondersteunen in de verbetering van hun vitaliteit naar aanleiding van de extra belasting die het werken en reizen in de luchtvaart met zich meebrengt.

De lange termijn doelstelling van Fly Aware is:

Zoveel mogelijk informatie verstrekken om iedereen bewust te maken van de invloed van vliegen op onze gezondheid. Door voorlichting, publicaties en (wetenschappelijk) onderzoek een groter en breder publiek bereiken.

2.2 Ambities

De ambitie van Fly Aware is om in de komende 3 jaar als kennis- en informatiecentrum bekendheid te krijgen als een onafhankelijk, respectabel en innovatief centrum. Om zover te komen wil de stichting Fly Aware:

 • Adviezen geven over hoe je je moet voorbereiden op een vlucht
 • Adviezen en informatie verstrekken over hoe om te gaan met jetlag;
 • Informatie verstrekken over leefstijlverbetering ook met frequente vliegreizen op het programma;
 • Antwoorden aanreiken op vragen over voeding, beweging en stressreductie in relatie tot veel vliegen;
 • Informatie verzamelen over chronische vermoeidheid, chronische en neurologische klachten, die kunnen optreden bij het vliegen.
 • Testen en onderzoeken opzetten, die toegevoegde waarde hebben voor de wetenschappelijke onderbouwingen van extra fysieke belasting in relatie tot het reizen per vliegtuig
 • Donateurs, sponsorgeld en/of subsidies werven om ervoor te zorgen dat de stichting een gezond financieel bestaansrecht heeft.
 • Producten verkopen, die toegevoegde waarde hebben voor de vitaliteit bij het vliegen. Een standaard bijdrage per product is voor de stichting Fly Aware.

Sterkten

De sterke punten van de stichting Fly Aware zijn de kennis en ervaring omtrent het doel van de stichting Fly Aware.

Zwakten

Op dit moment zijn er geen goede testen, die kunnen aantonen wat de belasting is en welke gezondheidsschade kan ontstaan ten gevolge van het reizen per vliegtuig.

De strategische doelstelling of stappenplan

 1. Bestuurders conformeren zich dat er ieder kwartaal gerapporteerd wordt over de voortgang van het bereiken van de doelen en de financiën.
 2. Bestuurders krijgen conform het bezoldigingsreglement uitsluitend de reiskosten vergoed en de gemaakte onkosten, pas dan als het budget van de stichting de kosten kan dragen.
 3. De stichting zal evenementen gaan organiseren om informatie en kennis uit te dragen. Deze evenementen zullen tevens een bron van inkomsten voor de stichting zijn.
 4. Voor aanvang van het project gaat er een nieuwsbrief (per mail) uit naar al onze donateurs. 6-maandelijks worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang.
 5. Er wordt een wervingsactie gehouden onder donateurs, een minimum van 50.000 euro dient te worden ingezameld.
 6. De resultaten worden op de eigen website geplaatst en op KleineGoedeDoelen.nl . Dit laatste om het brede Nederlandse publiek voor te lichten over het werk van kleine stichtingen.
 7. Met regelmaat worden er oproepen gepubliceerd onder de bemanningsleden en reizigers om vrijwilligers te werven voor de stichting.
 8. De bestuurders zullen de kennis die ze hebben over specifieke onderdelen gaan opschrijven en vrijgeven op de website in de vorm van een e-book of een white paper.