Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fly Aware kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Fly Aware en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Fly Aware verstrekt. Stichting Fly Aware kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Stichting Fly Aware gegevens nodig heeft

Stichting Fly Aware verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Fly Aware uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit informatieverstrekking en/of ondersteuning in de verbetering van vitaliteit, dan wel al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Hoe lang Stichting Fly Aware gegevens bewaart

Stichting Fly Aware bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Fly Aware verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Fly Aware worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en kijkgedrag op de website. Fly Aware gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Fly Aware maakt gebruik van Google Analyticus om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectvol de Adwords-advertenties van Stichting Fly Aware bij Google zoekrestultaatpagina’s zijn.

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

rapporten over de website aan Stichting Fly Aware te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden.

Fly Aware heeft hier geen invloed op.

Fly Aware heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Fly Aware verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flyaware.info. Stichting Fly Aware zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting Fly Aware neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Fly Aware maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u klachten of opmerkingen over door Fly Aware verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Fly Aware via info@flyaware.info

Stichting Fly Aware is als volgt te bereiken:

Bezoekadres: Apeldoornseweg 47 6814 BJ Arnhem
Postadres: Blikkenburgerlaan 3703 CV Zeist
Tel.: 085-0654839
E-mail: info@flyaware.info

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68030282