Neurologische klachten

Als gevolg van het vliegen kunnen diverse klachten voorkomen.
Het begint vaak met:
Vermoeidheidsklachten
Hoofdpijn
Neurologische klachten

Andere veel voorkomende klachten zijn:
Geheugenverlies
Concentratieverlies
Spierzwakte
Tremoren
Onscherp zien
Misselijkheid
Vertigo
Duizelgheid
Tinnitus
Hoesten
Keelpijn
Diarree
Oogirritatie
Koude handen en voeten
Ademhalingsproblemen

Daarnaast komen er nog andere, vaak vage klachten voor die niet direct thuis te brengen zijn.

Stichting Fly Aware verdiept zich onder andere in deze problematiek. We willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een betrouwbare test, die blootstelling aan- en eventuele schade door organofosfaten eenduidig aantoont.

Verder concentreren wij ons op het delen van informatie over behandelprotocollen voor mensen die vanwege neurologische klachten niet goed kunnen functioneren. Stichting Fly Aware beschikt over een team van behandelaars en therapeuten met veel ervaring op dit gebied.

Stichting Fly Aware is ook actief op het gebied van preventie. Wij bieden goede voorlichting en advies ter voorkoming van medische klachten ten gevolge van uw vliegreis.