Stichting Fly Aware

Als non-profit stichting heeft Stichting Fly Aware zich als doel gesteld om een kennis- en informatiecentrum te zijn zodat men fit, energiek en vitaal aan iedere vliegreis kan beginnen. Daarnaast is de Stichting een vraagbaak bij klachten die mogelijk veroorzaakt worden door het reizen per vliegtuig. Kortom, een informatiepunt voor professionals én reizigers die regelmatig vliegen.

Informatie wordt verkregen door (wetenschappelijk) onderzoek en uit contacten met artsen, therapeuten, cockpitpersoneel, cabinepersoneel en frequent flyers. Al deze ervaringen en kennis worden gebundeld om te kunnen delen en worden ingezet om behandelprotocollen te ontwikkelen. Vanuit die gedachte nodigen we iedereen uit die hier ook mede een bijdrage aan wil en kan leveren om contact op te nemen met Stichting Fly Aware.

De luchtvaart kent vele uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. Door hier bewust mee om te gaan gaat men voorbereid naar het werk of op reis. Wij geloven in preventie en dragen dat als Stichting uit. Preventie begint met bewustwording. Door het geven van voorlichting geven we hier vorm aan.